Znaczenie euro dla Polski

Znaczenie euro dla Polski

 
Polska od jakiegoś czasu stara się o przyjęcie wspólnej waluty. Unia Walutowa od samego początku miała ogromne znaczenie dla Polski. Zapewniała zmniejszenie kosztów transakcyjnych, większą przejrzystość cen między krajami z walutą euro, zmniejszenie kosztów operacji bankowych, dostęp do nowych źródeł finansowania, korzystniejsza oferta cenowa usług bankowych, większa konkurencja ze strony z obszaru UWG oraz zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Ustanowienia Unii Walutowej było znaczącym wydarzeniem zwłaszcza dla prowadzących takie przedsiębiorstwa, które prowadziły handel międzynarodowy i międzynarodowe operacje finansowe. Możliwość posługiwania się euro, zamiast 12 walutami narodowymi każdego z państw, zmniejszyło koszty (które ponoszono za każdym razem przy sprzedaży i zakupie tych walut). Równocześnie zmniejszyły się koszty prowadzenia rachunków bankowych. Obecnie polscy przedsiębiorcy posługują się waluta euro niemalże w każdej sytuacji – jest to waluta kontraktów i płatności.To właśnie euro stworzyło nowe możliwości zaopatrywania się w kapitał, dlatego, że wybór zagranicznych dostawców i odbiorców jest łatwiejszy dzięki temu, że łatwiej jest porównywać ich oferty wyrażone w tej samej walucie. Banki oferują teraz dużo korzystniejsze cenowo usługi, gdyż pojawienie się euro zaostrzyło konkurencję między wszystkimi instytucjami finansowymi. Wszystkie znaczące banki w Polsce wprowadziły do swoich ofert produkty wyrażane we wspólnej walucie, co umożliwia prowadzenie rachunków w euro, a także zaciąganie kredytów i dokonywanie płatności w euro. Dalsza integracja europejskiego rynku towarów i usług umożliwi większym firmom z krajów strefy euro znaczne poszerzenie ich rynków zbytu. Dlatego Polska tak bardzo chciałaby wejść w strefę wspólnej waluty.