Zestawienie banknotów i monet

Zestawienie banknotów i monet

 
Euro weszło do użytku w 1999 roku. Jako nowa waluta, przed wyprodukowaniem musiała zostać zaprojektowana w odpowiedni sposób. Banknoty euro przedstawiają bramy i okna na stronie przedniej oraz różne mosty na stronie odwrotnej. Każdy z nich prezentuje różne okresy w sztuce europejskiej. Pozostałymi elementami wzoru są symbol Unii Europejskiej, nazwa waluty w alfabecie greckim i łacińskim, inicjały Europejskiego Banku Centralnego w językach urzędowych państw członkowskich, oraz symbol © wskazujący na zabezpieczenie praw autorskich i podpis prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Banknoty euro w każdym z krajów członkowskich UGW będą mieć jednakowe obie strony, natomiast monety będą miały jedną stronę wspólną i drugą – narodową. Ta specjalna koncepcja wspólnych i narodowych stron monet ma odzwierciedlać główny cel Unii Europejskiej – integrację między państwami członkowskimi. Każda z monet, bez względu na to, jaką ma stronę narodową, będzie prawnym środkiem płatniczym w całej Unii, nie tylko w danym państwie, w którym została wyprodukowana. Euro składa się ze 100 centów.W obiegu walutowym znajduje się siedem banknotów o wartościach 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Euro oraz osiem monet o wartościach 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów oraz 1 i 2 euro. Dzięki wspólnej walucie łatwiej jest się poruszać po krajach należących do Unii Europejskiej, ponieważ nie trzeba wymieniać za każdym razem pieniędzy na waluty narodowe, tak jak to było kiedyś. Wystarczy jadąc na tzw. „objazdówkę” krajów Unii wymienić naszą polską walutę na euro i jesteśmy gotowi do wyjazdu. Mówi się, że banknoty 500 euro są najrzadsze i najtrudniej je spotkać. To prawda, dlatego że my Polacy jadąc do krajów Unii raczej wolimy mieć drobniejsze banknoty, którymi łatwiej i szybciej się posługujemy.