Wpływ wprowadzenia euro

Wpływ wprowadzenia euro

 
Wspólna waluta, jaką posługują się kraje Unii Europejskiej, ma przynosić każdemu z państw wiele korzyści. Jakich? Przede wszystkim jest to spadek inflacji. Zaletami wprowadzenia wspólnej waluty są także stabilizacja kursów walutowych, wyrównanie poziomu cen na terenie UWG, zredukowanie kosztów związanych z wymianą walut, ułatwienia w podróżowaniu, eliminacja ryzyka walutowego, zbieżność stóp procentowych, większa efektywność i płynność rynków finansowych oraz ułatwienie przedsiębiorcom z terenów UWG ekspansji na rynki krajów sąsiadujących. Mówi się, że najważniejszą korzyścią jest stabilizujące oddziaływanie UGW na gospodarkę krajów należących do Unii, które przyjęły wspólną walutę. Niezależność banków centralnych oraz uczestnictwo w specjalnie stworzonym Europejskim Systemie Walutowym powodują, że inflacja spadła do niskiego poziomu jeszcze przed utworzeniem UGW! Wprowadzenie wspólnej waluty – euro – eliminuje ryzyko walutowe i redukuje koszty transakcji wymiany walut. Zapewnia to większą swobodę i dynamikę prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczej (głównie jeśli chodzi o handel).Dzięki euro, wiele przedsiębiorstw zmieniło strukturę pozyskiwania funduszy na swój rozwój i działalność oraz zaczęło sięgać po tańsze instrumenty rynku kapitałowego. Głównym celem wprowadzenia na rynek wspólnej waluty było wyrównanie poziomu cen na terenie UGW. Jest to niezbędne do ukształtowania się jednego rynku walutowego. Przecież ogromne różnice w cenach tych samych produktów w różnych krajach oznaczały tzw. rynkową nieefektywność – zmuszały klientów do straty czasu na poszukiwanie państwa i miejsca, gdzie dany produkt był najtańszy. Przynależność do UGW jest korzyścią, gdyż jest ona zaliczana do największych potęg gospodarczych świata (poza USA i Japonią).