Unia Europejska

Unia Europejska

 
Unia Europejska to traktat między państwami, który został podpisany w Maastricht 1 listopada 1993 roku. Traktat tamtego dnia podpisały państwa należące do Wspólnot Europejskich, czyli dokładniej Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej wspólnoty Atomowej oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Państwami tymi były: Grecja, Dania, Belgia, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Holandia, Francja, Luksemburg, Niemcy, Irlandia oraz Wielka Brytania. Następnymi członkami Unii Europejskiej zostały 1 stycznia 1995 roku takie państwa jak: Austria, Finlandia i Szwecja, a w roku 2004 (1 maja), do Unii dołączyło dziesięć państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, mianowicie: Czechy, Cypr, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Bułgaria i Rumunia przystąpiły do Wspólnoty 1 stycznia 2007 roku. Unia jest o tyle specyficzna, że nie zastępowała innych Wspólnot (np. EWWiS, Euratomu i EWG), tylko działała równolegle z nimi. EWWiS wygasł w 2002 roku, a pozostałe działają nadal. Traktat podpisany w Lizbonie, otworzył możliwość przyjęcia przez Unię Europejską Konwencji Praw Człowieka, chociaż obecnie, Trybunał Sprawiedliwości uznał tenże dokument już teraz za mający szczególne znaczenie.Dlaczego? Na pewno ze względu na ogromne znaczenie dokumentu dla prawodawstwa europejskiego, filozofii prawa i ponieważ wszystkie kraje należące do Unii zatwierdziły ten projekt. Jeśli chodzi o to, czy jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, to odpowiedź jest prosta – tak. Dlaczego? Ponieważ bycie obywatelem państwa należącego do Unii sprawia, że jesteśmy bezpośrednio jej obywatelami. Wprowadzenie wspólnej waluty – Euro, znacznie ułatwia poruszanie się po krajach Unii, dlatego że nie trzeba wymieniać pieniędzy za każdym razem, gdy wyjeżdżamy za granicę.