Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

 
Każdemu z nas na pewno chociaż raz w życiu zdarzyło się drżeć ze strachu o bezpieczeństwo swoje lub swoich bliskich. Dlatego właśnie wielu z nas ubezpiecza się w różnego rodzaju firmach ubezpieczeniowych. Dlaczego w ogóle powstały firmy ubezpieczeniowe? Myślę, że po to, abyśmy mniej denerwowali się o to, że coś może nam się stać podczas nieoczekiwanych lub oczekiwanych zdarzeń losowych. W naszym życiu część ze zdarzeń, jakie nam się przytrafiają uznajemy za pożądane, na które nie zwracamy uwagi, oraz zdarzenia przez nas niepożądane, które zdarzają się zupełnie nieoczekiwanie. Niestety, zdarzenia które uważamy za niepożądane zdarzają się zupełnie przypadkiem, w chwili, w której kompletnie się ich nie spodziewamy. Czasem mamy pewną świadomość, że one się wydarzą, ale nie mamy pojęcia gdzie i kiedy. Mówi się, że właśnie z tego powodu powstały ubezpieczenia, których zadaniem jest rekompensata i wynagrodzenie nam strat, jakie ponieśliśmy wskutek zdarzeń losowych. Jeśli spojrzymy na ten temat z przysłowiowego matematycznego punktu widzenia, to wszyscy, którzy mogą ponieść jakąś stratę, wyrównują ją tym, którzy ją ponoszą.Całkowita historia ubezpieczeń sięga aż do dawnych czasów. W czasach początków ubezpieczeń zobowiązanie do wspólnego pokrycia szkody w momencie jej zaistnienia zastępowało obecnie funkcjonujący fundusz ubezpieczeniowy. Całkowite korzenie ubezpieczeń podobno sięgają XIV wieku, zarówno jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, jak i życiowe. Związane są z ubezpieczeniami morskimi – wzajemna pomoc doprowadziła w konsekwencji do obecnie działającej machiny finansowej, jaką jest system ubezpieczeń. Warto ubezpieczyć się i swój majątek po to, aby w razie jego straty móc starać się o zwrot chociaż części wartości naszych „skarbów”.