Trzeci sektor

Trzeci sektor

 
W Polsce coraz częściej daje się słyszeć wzmianki o tak zwanym trzecim sektorze, zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej i programów, które Unia finansuje. Czym jednak jest ów tajemniczy trzeci sektor? Kogo dotyczy i co oznacza dla zwykłego szarego zjadacza chleba?Trzeci sektor, choć nazwa brzmi bardzo tajemniczo, jest niczym innym tylko nazwą określającą ogół organizacji pozarządowych. Skąd taka nazwa? Termin został ukuty w Wielkiej Brytanii i został zaczerpnięty z nowoczesnej teorii, w myśl której państwo dzieli się na trzy niezależne sektory:

• I sektor – administracja publiczna, czyli inaczej mówiąc sfera państwowa; zwany również sektorem państwowym • II sektor – strefa rynkowa, czyli sektor biznesowy nastawiony na organizacje, których celem jest osiąganie profitów finansowych i jak największy zysk; sektor ten zwany jest również sektorem prywatnym • III sektor – wszystkie organizacje prywatne, które działają non profit; są to organizacje pozarządowe i nie związane z sektorem administracyjnym, które działają prospołecznie i nie dla zysku

W ostatnich latach widać znaczny wzrost aktywności trzeciego sektora, a to za sprawą pakietu dofinansowań z budżetu Unii Europejskiej, która stawia na rozwój jednostek oraz lokalnych struktur, które chcą rozwijać się i kreować nową jakość wspólnego funkcjonowania w obrębie społeczeństwa.