Środki budżetu Unii Europejskiej

Środki budżetu Unii Europejskiej

 
Unia Europejska posiada olbrzymi kapitał, którym dysponuje według własnych ustaleń, realizując uchwalone przez władze Unii cele. Przede wszystkim wspierane są gospodarki państw członkowskich oraz projekty mające na celu podwyższenie jakości życia obywateli danego kraju. Ułatwieniem tych celów miała być wspólna waluta Euro.

Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez wszystkie państwa członkowskie UE i przekazywane do unijnego skarbca. Fundusze pochodzą z trzech głównych źródeł i są to:

• cła nałożone na towary eksportowane do unii z państw spoza Unii Europejskiej

• podatek od wartości dodanej, czyli ściśle określony procent z podatku VAT, które państwo członkowskie wyegzekwowało od swoich obywateli w ciągu danego roku

• część dochodu narodowego każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej; inaczej mówiąc jest to procent od Produktu Narodowego Brutto (PN), który wynosi aktualnie 0,73%. Jest to największe źródło pieniędzy Unii EuropejskiejOczywiście bogatsze kraje wpłacają znacznie więcej od tych mniej zamożnych i mniej też korzystają z programów Unii Europejskiej, która dąży do wyrównania poziomu gospodarczego w całej Unii. Polska aktualnie znacznie więcej pobiera pieniędzy ze skarbca UE, niż do niego wpłaca.

Istnieją również dodatkowe źródła dochodów Unii Europejskiej i są to składki wpłacane przez kraje niezrzeszone, a które wspierają konkretne programy Unii, podatek od urzędników europejskich oraz kary nałożone na kraje, które nie wywiązały się z ustalonych celów.