Słownik organizacji pozarządowych cz.2

Słownik organizacji pozarządowych cz.2

 
W poprzedniej części słownika terminów związanych z organizacjami pozarządowymi pojawiły się takie terminy jak: organizacje non-profit, OPP (Organizacje Pożytku Publicznego) oraz QUANGO. Dzisiaj kolejna paczka terminów, dla zainteresowanych trzecim sektorem i organizacjami pozarządowymi.• Organizacje charytatywne (organizacje dobroczynne) – typ działalności, którego celem jest wspieranie najuboższych, chorych oraz ludzi wyjątkowo pokrzywdzonych przez los, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie lub ich egzystencja funkcjonuje poniżej przyjętych norm i standardów. Nazwa wywodzi się z angielskiego (charitable organizations)

• Organizacje społeczne – termin ten można rozumieć dwojako. Po pierwsze jako cel działań członków danej organizacji (cel o charakterze społecznym), po drugie jako pojęcie „pracy społecznej” (bardzo istotny element pracy ochotniczej). Termin te wypierany jest przez pojęcie „organizacja pozarządowa” w wyniku mocnych skojarzeń z aktywnością

• Organizacje ochotnicze (organizacje wolontarystyczne) – nazwa odnosi się do działań ochotniczych na zasadzie wolontariatu; jest to cecha okreslające poziom funkcjonowania danych organizacji. Nazwa wywodzi się z angielskiego (voluntary organizations; voluntary sector).