Słownik organizacji pozarządowych cz.1

Słownik organizacji pozarządowych cz.1

 
Organizacje pozarządowe, znane również jako trzeci sektor, w Polsce nazywane są również NGO-sami. NGO to skrót z języka angielskiego (non-govermental organizations). W szeroki rozumieniu to wszystkie fundacje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje wolontarystyczne, organizacje charytatywne i tak dalej. NGO-sy funkcjonują obok sektora państwowego i prywatnego i znaczna część ich projektów finansowana jest za pieniądze z kasy Unii Europejskiej.Wśród tych wszystkich organizacji, które tworzą trzeci sektor możemy wyróżnić między innymi:

• Organizacje non-profit – nazwa ta definiuje charakter organizacji, które, w przeciwieństwie do organizacji z sektora prywatnego, nie są nastawione na generowanie zysków. Nie można tu mówić o żadnych organizacjach gospodarczych i finansowych. Pieniądze, które pozyskała organizacja non-profit przeznaczane są w całości na działalnośc okresloną w statucie organizacji. • Organizacje Pożytku Publicznego – działają według ustaleń Ustawy o Organizacjach Pożytku Publicznego i posiadają status takiej organizacji oraz prawne potwierdzenie. Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa oraz spółka kapitałowa, której działalność w ramach OPP nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej • QUANGO – organizacje, które zależne są od państwa, czyli są przez nie finansowane lub lobbowane w celu uzyskania przez daną organizację monopolu na swoją działalność. Tego typu organizacje nazywane są również quasi-NGO.