Przeliczanie walut na euro

Przeliczanie walut na euro

 
Przeliczanie narodowych walut na euro na początku sprawiało kłopoty ze względu na zmienne kursy walut, ale teraz, wiele państw używających euro posiada nieodwołalne kursy walut. Należą do nich szylingi austriackie, franki belgijskie, francuskie i luksemburskie, marki fińskie, pesety hiszpańskie, funty irlandzkie, liry włoskie i inne. Są one nieodwołalne ze względu na to, że przestały być używane w danych krajach, a wymiany można dokonać w określonym czasie, aby „pozbyć się” starej waluty. Większość z krajów wymieniała waluty narodowe na euro nieodpłatnie do 2002 roku, a po zakończeniu tego czasu można wykonywać wymiany za opłatą i przeprowadzana w różnych terminach (w niektórych krajach – bezterminowo). Kursy walut narodowych do euro wyrażane są 6-oma cyframi , do których nie wlicza się początkowego zera. Przy przeliczeniach nie wolno kursów zaokrąglać, a przeliczając walutę narodową na euro, dzieli się sumę w walucie narodowej przez kurs wymiany (składający się z 6 wyżej wymienionych cyfr).Jeśli przy przeliczaniu, otrzyma się wynik, w którym występuje nierówna liczba najmniejszej jednostki pieniężnej, to zaokrągla się go do najbliższej jednostki. Nie można przeliczać waluty narodowej na euro, mnożąc ją przez odwrotność kursu wymiennego. Jeśli natomiast wystąpi potrzeba przeliczenia jednej waluty narodowej na inną, to możemy zrobić to w inny sposób – bezpośredni. Pomagają w tym właśnie nieodwołalne kursy wymiany. Kraje nie należące do UGW muszą stosować się do wszystkich zasad rozliczeń kierując się regułą akceptowania prawodawstwa Unii Europejskiej wszędzie tam, gdzie chodzi o euro. Polska w swojej tabeli kursowej ma podawane waluty z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Wszystkie przeliczenia między walutami narodowymi UGW są w naszym kraju wykonywane za pośrednictwem euro.