Proces wprowadzania euro

Proces wprowadzania euro

 
Jeśli zatrzymamy się dłużej na procesie wprowadzania euro na europejski rynek, możemy podzielić go na trzy główne etapy. Pierwszym z nich był okres przygotowawczy, który trwał od 1 maja 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku. W tym okresie ustalono listę państw zakwalifikowanych do strefy euro, a także określono nieodwołalne kursy wymiany i utworzono Europejski Bank Centralny. Następnym etapem w rozwoju i przebiegu wprowadzania euro był okres przejściowy, który miał miejsce od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2001 roku. W czasie tym wprowadzono specjalnie euro w formie bezgotówkowej, a także ustalono, że euro i inne waluty narodowe będą w tym konkretnym okresie funkcjonować równolegle. W tym okresie rozpoczęły także działalność EBC i ESBC (Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych). Głównym celem ESBC jest utrzymanie jak najlepszej stabilności cen. Bez uszczerbku dla tego celu wpiera politykę gospodarczą Wspólnot Europejskich co ma prowadzić do osiągnięcia celów Wspólnoty i wysoki poziom zatrudnienia.Podstawowe zadania Systemu to kreowanie i realizacja polityki walutowej Unii Europejskiej, zarządzanie wszystkimi rezerwami walutowymi krajów członkowskich a także przeprowadzanie operacji dewizowych oraz wspieranie sprawnego działania systemów płatniczych. Ostatnim z okresów był okres końcowy, który trwał od 1 stycznia 2002 roku do 30 czerwca 2002. W okresie tym nastąpiło wycofanie z obiegu monet i banknotów narodowych i wprowadzenie w ich miejsce monet i banknotów euro. Od początku marca 2002 roku zaczęto stosowanie euro zamiast 12 walut narodowych krajów UGW jako miarę wartości, środka płatności i tezauryzacji i stało się to obligatoryjne dla wszystkich. Dzięki etapom wprowadzania euro uniknięto wielu problemów, których obawiano się podczas planowania jego wprowadzenia.