Polscy zarządcy nieruchomości w UE

Polscy zarządcy nieruchomości w UE

 
Zarządca nieruchomości to osoba fizyczna, która posiada licencję na prowadzenie działalności zarządzania nieruchomościami. Powyższa działalność prowadzona jest prywatnie i na własną odpowiedzialność. W każdym większym mieście działa jakiś zarządca nieruchomości Wrocław posiada kilkanaście liczących się firm, które oferują zarządzanie nieruchomościami. Twierdzi się, że zarządców jest przynajmniej tylu, ile jest wspólnot mieszkaniowych. Nie jest to oczywiście prawdą.W 2009 roku polscy zarządcy nieruchomości dołączyli do europejskiej organizacji o nazwie CEPI, która zrzesza dwie grupy profesjonalistów, działających w sektorze nieruchomości. CEPI składa się więc z przedstawicieli zarządców nieruchomości (CEAB) oraz z przedstawicieli pośredników obrotu nieruchomościami (EPAG). W skład CEPI wchodzą przedstawiciele wyżej wymienionych zawodów z 22 krajów Unii Europejskiej oraz EFTA. Oficjalnym językiem organizacji jest język angielski i francuski.

CEPI dąży do realizacji pięciu strategii. Są to:

• Upowszechnienie uproszczenia w transakcjach nieruchomościami

• Edukowanie profesjonalnych pracowników

• Optymalizacja przepływu informacji wewnątrz organizacji

• Stworzenie projektów badawczych w ramach rynku nieruchomości

• Rozwój usług na rzecz zrzeszonych profesjonalistów w postaci sieci informacyjnej

Aktualnie CEPI zrzesza blisko 200 tyś członków z całej Unii Europejskiej.