Parlament Europejski

Parlament Europejski

 
Jedną z głównych instytucji Unii Europejskiej jest Parlament Europejski. Jego członkowie wybierani są przez obywateli państw należących do Unii Europejskiej, podczas głosowania, na 5-letnią kadencję. Jeśli spytacie o siedzibę Parlamentu Europejskiego, to niewątpliwie, oficjalną siedzibą jest Strasburg. Mimo to, to w Brukseli odbywa się większość obrad Parlamentu i mieszczą się tam prawie wszystkie biura poselskie, oraz komisje parlamentarne i władze klubów. Natomiast, w Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka parlamentu i duża część zaplecza technicznego. Jeśli interesują Was kompetencje Parlamentu Europejskiego, to ma on ich wiele. Jednymi z uprawnień tego organu są: współudział w tworzeniu prawa poprzez procedury współpracy i konsultacji oraz współdecydowanie i akceptacja (zgody; uprawnienie to dotyczy niektórych dziedzin polityki wspólnoty, co do pozostałych dziedzin kompetencje prawodawcze ma Rada Unii Europejskiej).Poza tym, Parlament Europejski ma uprawnienia budżetowe (corocznie zatwierdza on budżet Unii Europejskiej i udziela Komisji absolutorium z jego wykonania), uprawnienia kontrolne, a także uprawnienia do zatwierdzania Komisji Europejskiej i jej przewodniczącego, prawo zadawania pytań Komisarzom i uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji. Parlament może zwyczajowo zadawać pytania Radzie, a Komisja jest zobowiązana do składania sprawozdań Parlamentowi z działalności wszystkich wspólnot i systematycznego udzielania wszelkich informacji o polityce zagranicznej i bezpieczeństwu. Komisja ma także obowiązek udzielania wszelkich informacji w ramach parlamentarnej kontroli wykonania budżetu. Parlament Europejski czuwa nad porządkiem w całej Wspólnocie i Unia bez niego, nie mogłaby po prostu istnieć.