Ojcowie współczesnej Europy

Ojcowie współczesnej Europy

 
Unia Europejska, nie powstała sama. Założyli ją wspaniali ludzie, których do dziś nazywa się Ojcami współczesnej Europy. Do grupy Ojców integracji europejskiej zalicza się ośmiu polityków, którzy najbardziej wpłynęli na powstanie Wspólnot Europejskich. Pierwszym z nich jest Konrad Adenauer, żyjący w latach 1876 – 1967. Był pierwszym kanclerzem demokratycznych Niemiec i zwolennikiem zjednoczenia Europy. Równocześnie był zwolennikiem zjednoczenia jej w oparciu o tradycje i wartości chrześcijańskie. To on doprowadził do odbudowy gospodarczej Niemiec, ora poprzez przyjęcie planu Marshalla – do integracji z Europą Zachodnią. Kolejnym z Ojców był Winston Churchill (1874-1965). Był to polityk, Brytyjczyk, pisarz i historyk, a także dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa. Dostał on literacką nagrodę Nobla, a także był jednym z pierwszych polityków, którzy popierali ideę zjednoczenia pokojowego Europy. Następny z ósemki to Alcide De Gasperi – włoski polityk i premier, który był współtwórcą Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.Popierał on ideę współpracy gospodarczej przez zacieśnianie współpracy obronnej. Walter Hallstein, polityk pochodzący z Niemiec, był pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej w latach 1958-1967, oraz inicjatorem Wspólnot Europejskich oraz poszczególnych struktur unijnych. Był także jednym z twórców wizerunku i głównych wątków politycznych współczesnej Unii Europejskiej. Kolejny z wielkich – Jean Monnet, Francuz, był współtwórcą planu Schumana i inicjatorem Komitetu dla Zjednoczenia Państw Europu. Najbardziej znanym Ojcem jest oczywiście Robert Schuman, który był twórcą pojednania pomiędzy Francją a Niemcami, a także przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Pozostali Ojcowie – Paul-Henri Spaak oraz Altiero Spinelli także mieli ogromny wpływ na kształtowanie Unii Europejskiej. Pierwszy był przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego EWWiS, a drugi – był członkiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za politykę przemysłową.