Notariusze w Polsce

Notariusze w Polsce

 
Słowo notariusz, dawniej rejent, wywodzi się od słowa regent, czyli od osoby uprawnionej do sprawowania władzy w imieniu monarchy. Aktualnie notariuszem nazywamy prawnika, który zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych oraz przeprowadzaniem innych aktów notarialnych. Notariusze w Polsce mianowani są przez ministra sprawiedliwości. Miejscem pracy notariusza jest kancelaria notarialna Wrocław, jak i każde większe miasto w Polsce posiada przynajmniej kilka kancelarii notarialnych.W Polsce notariusze skupiają się w samorząd notarialny, który obejmuje izby notarialne (tworzą je pracownicy notarialni, którzy funkcjonują w obrębie sądu apelacyjnego) oraz Krajową Radę Notarialną, która zrzesza notariuszy na szczeblu krajowym. W szereg tego organu wchodzą notariusze, których wybiera się na walnych zgromadzeniach poszczególnych izb notarialnych. Pojedyncza kadencja w KRN trwa trzy lata.

Kandydat na notariusza musi spełnić szereg wymagań. Wymaga się więc:

• obywatelstwa polskiego

• niekaralności

• ukończenia wyższych studiów prawniczych

• odbycia aplikacji notarialnej

• zdania egzaminu notarialnego,

• minimum trzyletniego stażu pracy w charakterze asesora notarialnego

• ukończenia 26 roku życia

Do obowiązków notariusza należy miedzy innymi sporządzanie aktów notarialnych, przyjmowanie dokumentów i akt na przechowanie, uwierzytelnionych odpisów dokumentów, przyjmowanie i odrzucanie projektów spadkowych, sporządzanie projektów aktów i dokumentów.