Emerytury - stare zasady

Emerytury stare zasady

 
Jeśli ktoś z nas chciałby wybrać się na emeryturę, warto zapoznać się z ogólnymi i szczegółowymi zasadami. Jeśli chodzi o stare zasady i prawa do emerytury, to mówią one, że nie ma znaczenia długość okresu, jaki upłynął od zakończenia kariery zawodowej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Osoby, które zostały urodzone przed 1 stycznia 1949 roku nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego (co najmniej 60 lat w przypadku kobiet, a 65 lat w przypadku mężczyzn), oraz udowodnieniu okresu składkowego i nieskładkowego (dla kobiet – 20 lat, dla mężczyzn 25). Dla tejże grupy wiekowej istnieje także możliwość przejścia na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, podczas gdy okres składkowy i nieskładkowy skrócony jest o 5 lat. Jeśli chodzi o przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 1999 roku, to nie jest tu wymagane osiągnięcie wieku emerytalnego w okresie zatrudnienia lub równorzędnym z okresem zatrudnienia. Ta emerytura, ze względu na to, że jest wymagany jest krótszy staż, nie jest objęta gwarancją podwyższenia jej wysokości do kwoty najniższego świadczenia, w przypadku gdy po obliczeniu jej wysokość będzie niższa od najniższej emerytury.Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948, a przed 1 stycznia 1969 roku zasady są trochę inne. Dla nich zachowano możliwość skorzystania z przejścia na emeryturę na zasadach analogicznych jak dotychczasowe, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki, takie jak: osoby pragnące przejść na emeryturę przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego oraz warunki do uzyskania emerytury zostaną spełnione do 31 grudnia 2007 roku. Taka możliwość została zachowana dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także kolejarzy i górników. Tego typu warunki zapewniane są także kobietom, które ukończyły 55 lat i udowodniły co najmniej 30 – letni okres składkowy i nieskładkowy oraz dla mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat, jeśli udowodnili co najmniej 25 – letni okres składkowy i nieskładkowy.