e-deklaracje podatkowe

e-deklaracje podatkowe

 
Nowoczesny system rozliczania się z podatku dochodowego powstał z potrzeby dostosowania się do wymogów, jakie stawiała przed Polską Unia Europejska. W nowoczesnych krajach członkowskich administracja już dawno przeszła etap digitalizacji, a społeczeństwo pomyślnie przeszło proces informatyzacji. Na Polskę również nałożono obowiązek modernizacji państwa, przede wszystkim zaś informatyzacji urzędników państwowych.Jednym z pierwszych projektów informatyzacji kraju był program wdrożenia elektronicznego sposobu wysyłania deklaracji podatkowych. System e-Deklaracje wystartował 1 stycznia 2008 roku jako cześć większego projektu o nazwie e-Podatki, którego zakończenie planuje się na koniec 2012 roku.
Z systemu e-Deklaracje początkowo mogli korzystać tylko przedsiębiorcy, którzy generowali roczny przychód netto powyżej 5 mln Euro. System bardzo szybko rozprzestrzenił się na wszystkich podatników i już w 2009 roku polski podatnik mógł wysłać drogą elektroniczną PIT-y roczne 28, 36, 36L, 37 oraz 39.

Początkowo każdy obywatel, który chciał rozliczyć swój podatek przez Internet musiał obowiązkowo posiadać certyfikowane podpis elektroniczny. Dzisiaj e-podpis został całkowicie wyparty na rzecz identyfikacji podatnika. Elektroniczny formularz podatkowy można wysłać za pomocą tak zwanych aktywnych formularzy, które można pobrać ze strony Ministerstwa Skarbu lub rządowego oprogramowania. Dostępne są również prywatne oprogramowania, które posiadają licencję ministerstwa.