Awers i rewers

Awers i rewers

 
Wprowadzenie w Unii Europejskiej wspólnej waluty euro wiązało się z projektowaniem i produkowaniem odpowiednich monet i banknotów. Każda moneta, lub banknot posiada dwie strony (w przypadku monet – awers i rewers, a w przypadku banknotów – przednia i odwrotna strona). Awers i rewers, prócz monet, posiadają także ordery, odznaki, medale, plakietki i inne. W przypadku monet, awers zawiera najczęściej godło państwowe, insygnia albo portrety władców. Natomiast rewers zawiera inne elementy graficzne, które w większym lub mniejszym stopniu związane są z okolicznościami wybicia monety. Nominał monet najczęściej znajdziemy po stronie rewersu, ale nie ma na to żadnej reguły, więc może być on także po stronie awersu. Inną z metod, dzięki której możemy rozpoznać, gdzie jest awers, a gdzie rewers, jest fakt, że awers, który jest stroną oficjalną, zawiera niezmienne elementy graficzne (tak jest w przypadku orła na naszych polskich złotówkach). Rewers natomiast może wyglądać na każdej monecie inaczej… przy czym nie chodzi tutaj o sam symbol nominału, ale także o inne elementy graficzne, które są umieszczone na tej stronie.W codziennym życiu strony awersu i rewersu są często mylone. Dlaczego? Otóż, dla przeciętnego człowieka ważniejszą stroną jest ta z nominałem, stąd często nazywana jest awersem. W przypadku euro określenie stron monety może być trudne. Niektórzy z nas zadadzą pytanie – czemu. Odpowiedź jest prosta – wszystkie monety Wspólnoty o danym nominale mają taki sam rewers – stronę europejską, a awers – strona narodowa – różni się w każdym kraju, co właśnie powoduje problemy z określeniem strony. Przy losowaniu metodą rzucania monetą zadaje się pytanie – orzeł czy reszka? Orzeł jest synonimem awersu – strony narodowej, a reszka (wyraz pochodzenia greckiego) – rewersu.